Program za knjigovodstvo

Program sadrži sve što je potrebno za vođenje knjigovodstvenih usluga privrednih subjekata u knjigovodstvenoj agenciji.

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo je evidentiranje finansijskih (poslovnih) promena. Pod tim promenama se podrazumevaju prodaja, kupovina, prihodi i rashodi od strane fizičkog ili pravnog lica, odnosno poslovne promene visine i/ili strukture imovine i kapitala, Knjigovodstvo obično obavlja knjigovođa.Program za knjigovodstvo sadrži sve što je potrebno za uspešan rad knjigovodstvene agencije kao i samostalno vođenje knjigovodstva. Program je podeljen na dva dela, robno knjigovodstvo i finansijsko knjigovodstvo. U skladu sa svojim potrebama moguće je korišćenje samo robnog dela, samo finansijkog dela ili, ukoliko je to potrebno, kompletno korišćenje programa . Program je multikorisnički, što znači da više korisnika može da pristupa podacima u bazi. Podaci se nalaze na serveru kome korisnici pristupaju sa više različitih računara. Program može da koristi neograničeni broj korisnika. Svaki korisnik dobija svoj nalog (Korisničko ime i šifru za pristup) pomoću kog pristupa programu.

U kratkim crtama

Kontni plan, zakonska konta kontnog plana .


Knjiženje finansijskih naloga, kalkulacija na veliko i malo, nivelacija, računa, otpremnica i dr .


Pregledi po unapred kreiranim upitima (najčešće korišćeno) ili samostalno kreiranje novih upita u zavisnosti od potreba.


Definisanje automatskih knjiženja za svaku vrstu dokumenta (kalkulaciju, nivelaciju, račun i dr.).


Amortizacija osnovnih sredstava.

Knjigovodstvo


Knjiženje kalkulacija / nivelacija

Brz, jasan i efikasan unos podataka, pregledno i čitko. Mogućnost izmene ukoliko je došlo do greške. Automatska knjiženja.


Knjiženje finansijskih naloga

Brz, jasan i efikasan unos podataka, pregledno i čitko. Mogućnost izmene ukoliko je došlo do greške. Automatska knjiženja.


Knjiženje otpremnica

Brz, jasan i efikasan unos podataka, pregledno i čitko. Mogućnost izmene ukoliko je došlo do greške. Automatska knjiženja.


Knjiženje računa

Brz, jasan i efikasan unos podataka, pregledno i čitko. Mogućnost izmene ukoliko je došlo do greške. Automatska knjiženja.


Knjiženje troškova

Brz, jasan i efikasan unos podataka, pregledno i čitko. Mogućnost izmene ukoliko je došlo do greške. Automatska knjiženja.


Kontakt

  •   35212 Plažane , Despotovac,
         Pomoravski okrug
  •   +381 63-70-355-72
  •   +381 69-63-11-66
  • ssp@sretenovicsoft.rs

O Sretenović Soft Pro

"Sretenović Soft Pro" je agencija za izradu softvera. Našim klijentima već dugi niz godina pružamo mogućnost lakšeg i efikasnijeg rada korišćenjem našeg softvera


Pročitaj više
Copyright © 2016 sretenovicsoft.rs . All rights reserved.