Program za gazdovanje i upravljanje lovištem

Program sadrži sve što je potrebno za gazdovanje i upravljanje lovištem.

Gazdovanje i upravljanje lovištem

Program za upravljanje i gazdovanje lovištem je rađen u saradnji sa inspektorom lovstva kako ne bi bilo nekih nepreciznosti. Program omogućava upravniku lovišta lakšu evidenciju dokumenata, izdavanje dozvola, štampanje računa, automatsko zaduživanje lovaca za članarinu, štampu radnih naloga za lovočuvare i ostalo. Program je zamišljen na način da se na jednom mestu nalazi sva evidencija za lovce, evidencija divljači, evidencija odstrela, evidencija markica, računa i svih ostalih dokumenta potrebnih za rad.Lovačko udruženje se sastoji iz jedne ili više sekcija tako da je i ovde omogućen unos sekcija koji je realizovan kroz formu koja sadrži detaljne podatke o sekciji. Unos lovaca sadrži unos detaljnih podataka o lovcu : ime, prezime, jmbg, kojoj sekciji pripada, adresa, broj lovne karte, vrsta oružja, vrste pasa koje poseduje i ostalo. Lovci su razvrstani po sekcijama radi lakšeg pronalaženja kao i radi lakšeg pregleda.

Izdavanje dozvola je takođe olakšano i znatno ubrzano bilo da se radi o komercijalnom, grupnom ili pojedinačnom lovu. Kroz formu za unos dozvole omogućeno je unošenje svih potrebnih podataka.

Izdavanje računa je takođe znatno lakše i jednostavnije od ručnog pisanja. Formiranje računa se vrši na način da odaberete lovca kome izdajete račun, izborom lovca automatski se popunjavaju ostali njegovi podaci na formi računa, nakon toga vršite unos stavki računa, štampate i proknjižite račun i izdate ga lovcu. Dakle, sve je veoma jednostavno i lako za korišćenje.U okviru programa omogućen je unos položaja čeka pomoću google mapa kao i tačne oznake čeka, lovnih terena, terena za treniranje pasa. Takođe je omogućen unos podataka o ishrani i prehrani divljači, vrsti hrane koja je izneta na određenu čeku, količini, vremenu, kao i unos podataka o izgradnji novih i popravci starih čeka. Isto tako omogućen je i unos štete od i na divljači.

U kratkim crtama

Program sadrži sve potrebne obrazce (E1-E7) kao i mnogo drugih pomoćnih obrazaca, zahtev za članstvo, za umanjenje članarine, polaganje lovačkog ispita i dr.


Program omogućava detaljan pregled računa, dugovanja i uplate lovaca. Olakšan i precizniji rad upravnika kao i manje izgubljenog vremena u traženju papira i zaturenih dokumenata.


Tačan unos koordinata gde se nalaze čeke, hranilišta, poligoni i drugo.


Svi neophodni podaci nalaze se na jednom mestu i lako su dostupni iz pregleda .

Gazdovanje i upravljanje lovištem


Spisak svih lovaca

Spisak svih lovaca, članova udruženja, gostiju, razvrstanih po sekcijama, njihovi lični i podaci o oružju koja poseduju.


Izdavanje lovačkih dozvola

Brz, jasan i efikasan način izdavanja lovačke dozvole, lako evidentiranje i unos lovaca u dozvolu.


Izdavanje računa

Brzo, lako izdavanje računa za odstreljenu divljač. Račun po stavkama.


Evidencija

Vođenje evidencije, automatsko štampanje obrazaca (E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7), izdavanje radnog naloga, evidencija članarina, evidencija stanja čeka i drugo.


Lokacije

Unos tačnih koordinata čeka, unos slika sa određene čeke, pogled sa čeka, stanje čeka, ulaganja u prehranu divljači, ulaganje u čeke.


Divljač

Evidencija štete na divljači, štete od divljači, prehrana divljači, brojno stanje, broj odstreljene divljači.


Kontakt

  •   35212 Plažane , Despotovac,
         Pomoravski okrug
  •   +381 63-70-355-72
  •   +381 69-63-11-66
  • ssp@sretenovicsoft.rs

O Sretenović Soft Pro

"Sretenović Soft Pro" je agencija za izradu softvera. Našim klijentima već dugi niz godina pružamo mogućnost lakšeg i efikasnijeg rada korišćenjem našeg softvera


Pročitaj više
Copyright © 2016 sretenovicsoft.rs . All rights reserved.