Sretenović Soft Pro - ESIR

SSP – ESIR je softverski Elektronski Sistem za Izdavanje Računa koji je urađen u skladu sa novim zakonom o fiskalizaciji i Tehničkom uputstvu koje je definisala Poreska Uprava. Sretenović Soft Pro ESIR je softver koji korisniku omogućava da u njega unosi sve neophodne podatke o artiklima i uslugama, unosi podatke o računu, šalje račun na fiskalizaciju i nakon fiskalizacije prima odgovor i štampa fiskalni račun. ESIR ima mogučnost povezivanja sa drugim softverom agencije Sretenović Soft Pro koji je namenjen knjigovodstvenim poslovima u maloprodajnim objektima. Na taj način moguće je da ESIR sadrži podatke o zalihama artikla.

Maloprodaja

Maloprodaja je prodaja dobara iil usluga, pojedinaca ili preduzeća krajnjem korisniku. Maloprodaje su deo integrisanog sistema koji se zove lanac snabdevanja. Maloprodaje kupuju proizvode u velikim količinama od proizvođača ili od veleprodaja, a zatim ih prodaju u manjim količinama krajnjem korisniku.

Program za maloprodaju omogućava brz i efikasan rad kasira na jednoj ili više kasirnih mesta. Brzo kucanje artikala pomoću bar kod čitača ili direktnim kucanjem šifara, preglednost otkucanih artikala, prikaz zaliha, automatsko otvaranje fioke, ukoliko postoji. Lak i brz pregled dnevnog prometa kasira, štampanje, pregled po grupama, kasirima ili zbirno.

U kratkim crtama

Zakon o elektronskoj fiskalizaciji stupio je na snagu 1.11.2021. a krajnji rok za uvođenje je 30.4.2022. To znači da će svi maloprodajni objekti koji su obuhvaćeni ovim zakonom od 01.05.20212. godine morati da posluju po novom zakonu.


Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu mora da odobri Poreska uprava. Ti elementi su procesor fiskalnih računa - PFR i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa - ESIR.


PFR - procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave


ESIR - elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun.


BE - bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.


Više informacija možete naći na sajtu poreske uprave

Zašto Sretenović Soft Pro - ESIR Softversko rešenje u skladu sa novim zakonom o fiskalizacija/eFiskalizacija, namenjen svim maloprodajnim objektima, prodavnicama, buticima, kioscima, marketima i.t.d...

 • Kvalitetno i brzo pružanje usluga.

 • Olakšava rad u maloprodajnom objektu .

 • Praćenje količina na zalihama.

 • Brzo i lako savladavanje funkcija softvera.

 • Preko 20 godina iskustva u radu.

 • Tehnička podrška i komunikacija direktno sa programerima.

Korisne Preporuke

145
Računara

85
Korisnika

24/7
Podrška

3896
Lajkova

365
dana


Softver Sretenović Soft Pro “SSP – ESIR”

Softver firme Sretenović Soft Pro “SSP – ESIR” (ESIR – Elektronski Sistem za Izdavanje Računa) u potpunosti je prilagođen novom zakonu o fiskalizaciji koji je stupio na snagu („Službeni glasnik RS “ broj 153/20, 96/21) u primeni je od 01/11/2021. godine. Obavezan prelazak na poslovanje po novom zakonu je 01.05.2022. godine. Autor softvera i zaposleni u agenciji za izradu softvera Sretenović Soft Pro samostalno instaliraju softver na računaru korisnika. Takođe, vrše instalaciju svih pratećih pomoćnih programa koji će dovesti softver u stanje funkcionalnosti .


Jednostavno korišćenje

Mogučnost povezivanja

Brzina u radu na kasi

Dokumenta koja mozete preuzeti


Kontakt

 •   35212 Plažane , Despotovac,
       Pomoravski okrug
 •   +381 63-70-355-72
 •   +381 69-63-11-66
 • ssp@sretenovicsoft.rs

O Sretenović Soft Pro

"Sretenović Soft Pro" je agencija za izradu softvera. Našim klijentima već dugi niz godina pružamo mogućnost lakšeg i efikasnijeg rada korišćenjem našeg softvera


Pročitaj više
Copyright © 2016 sretenovicsoft.rs . All rights reserved.